Inici Filosofía Serveis Enllaços d'Interés Contacte

Som promotors del Programa NEX-PIPE. Aquest és el Programa d’Iniciació a la Promoció Exterior promogut per l’ICEX, les Cambres de Comerç i el COPCA, que està adreçat a les pimes que pretenen iniciar o consolidar la seva presència en mercats exteriors, la promoció internacional de llurs productes i la consolidació de llur esforç exportador. Durant els dos anys de durada del PIPE, les empreses disposen d’una ajuda econòmica del 80% de la inversió realitzada.

Som consultors de l’ACC1Ó CIDEM|COPCA del programa ALPHA COMPETITIVITAT. Aquest programa té com a objectiu l'assessorament i orientació de les empreses, en base a la realització d'una diagnosi que permetrà obtenir un millor coneixement de l'empresa (visió global), identificar les àrees de millora, i elaborar un pla de treball adaptat a les seves necessitats. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa. També estem homologats com consultors de l’ICEX pel programa APEX, programa que consisteix en una diagnosi per determinar la posició competitiva de la seva empresa i determinar el potencial exportador i també en orientar-les cap a les fórmules exportadores més adequades a les seves característiques. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa.

 

Serveis

Anàlisis Costos
 

Serveis


Serveis a l'Exportació

Iniciem l'empresa a l'exportació, elaborem estudis de mercat i conjuntament amb l'empresa dissenyem el Pla de Promoció Internacional (PPI). Un cop realitzat el PPI fem el seguiment i l'assessorament pel compliment del mateix. A més, realitzem cursos de formació pel personal de la seva empresa en Comerç Internacional (marketing internacional, contractació internacional, transport internacional, anglès comercial, medis de pagament i cobrament, i tecnologies aplicades a la gestió).
(pujar)

Subvencions

L'informem i li gestionem les subvencions i ajuts oficials existents en matèria d'exportació.
(pujar)

Anàlisis Costos

També li oferim els serveis d'anàlisis de costos, per tal de poder aplicar les tarifes de preus adequades tant pel mercat nacional com pel d'exportació, o bé, si fos necessari, per aplicar polítiques de reducció de despeses
(pujar)

Assessorament Financer

Li realitzem assessorament financer a l'hora de crear nous projectes o inversions per millorar la presa de decisions
(pujar)

Polítiques de Marketing

Desenvolupem les polítiques de Marketing més adequades per a la seva empresa i li garantim assessorament i seguiment dels mètodes aplicats
(pujar)

Formació dels treballadors

Cursos de formació pel personal de la seva empresa en Comerç Internacional (marketing, contractació, transport, anglès comercial, medis de pagament i cobrament, i tecnologies aplicades a la gestió), així com en els mètodes aplicats de costos, marketing i finançament
(pujar)

Consultoria Subvencionada

Som promotors del Programa NEX-PIPE. Aquest és el Programa d’Iniciació a la Promoció Exterior promogut per l’ICEX, les Cambres de Comerç i el COPCA, que està adreçat a les pimes que pretenen iniciar o consolidar la seva presència en mercats exteriors, la promoció internacional de llurs productes i la consolidació de llur esforç exportador. Durant els dos anys de durada del PIPE, les empreses disposen d’una ajuda econòmica del 80% de la inversió realitzada.

Per més informació;
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/binaris/5868_Programa_NEX_PIPE_2007__2__tcm176-80442.pdf

Som consultors de l’ACC1Ó CIDEM|COPCA del programa ALPHA COMPETITIVITAT. Aquest programa té com a objectiu l'assessorament i orientació de les empreses, en base a la realització d'una diagnosi que permetrà obtenir un millor coneixement de l'empresa (visió global), identificar les àrees de millora, i elaborar un pla de treball adaptat a les seves necessitats. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa.

Per més informació;
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/estrategia-empresarial/diagnosi-empresarial/diagnosi-alpha-competitivitat/

També estem homologats com consultors de l’ICEX pel programa APEX, programa que consisteix en una diagnosi per determinar la posició competitiva de la seva empresa i determinar el potencial exportador i també en orientar-les cap a les fórmules exportadores més adequades a les seves característiques. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa.

Per més informació;
http://www.aprendiendoaexportar.com/icex/cda/controller/pageApex/0,7618,5376319_5412951_5516384_0,00.html


(pujar)

  c/Tarragona, 2 17740 VILAFANT (GIRONA)
Tel.: 635 449 793 Fax: 902 027 162