Inici Filosofía Serveis Enllaços d'Interés Contacte

Som promotors del Programa NEX-PIPE. Aquest és el Programa d’Iniciació a la Promoció Exterior promogut per l’ICEX, les Cambres de Comerç i el COPCA, que està adreçat a les pimes que pretenen iniciar o consolidar la seva presència en mercats exteriors, la promoció internacional de llurs productes i la consolidació de llur esforç exportador. Durant els dos anys de durada del PIPE, les empreses disposen d’una ajuda econòmica del 80% de la inversió realitzada.

Som consultors de l’ACC1Ó CIDEM|COPCA del programa ALPHA COMPETITIVITAT. Aquest programa té com a objectiu l'assessorament i orientació de les empreses, en base a la realització d'una diagnosi que permetrà obtenir un millor coneixement de l'empresa (visió global), identificar les àrees de millora, i elaborar un pla de treball adaptat a les seves necessitats. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa. També estem homologats com consultors de l’ICEX pel programa APEX, programa que consisteix en una diagnosi per determinar la posició competitiva de la seva empresa i determinar el potencial exportador i també en orientar-les cap a les fórmules exportadores més adequades a les seves característiques. El cost d’aquest programa és de 0 € per l’empresa.

 
 

Serveis

Anàlisis Costos

 

ELS INCOTERMS . CÀLCUL DE COSTOS


Objectius

Actualitzar coneixements professionals de comerç internacional en matèria d'Incoterms per aconseguir la seva adequada aplicació.

Temari

  1. INCOTERMS 2000. DIFERÈNCIES AMB ELS INCOTERMS 1990.
  2. CRITERIS D'ELECCIÓ D'UN INCOTERM.
  3. LES COMISSIONS I ELS INCOTERMS.
  4. EXERCICIS PRÀCTICS. CÀLCUL D’ESCANDALLS D'EXPORTACIÓ.

Metodologia

El curs es desenvolupa mitjançant la combinació de diferents recursos pedagògics.
  • Exposició dels continguts conceptuals.
  • Estudi, treball i debat de casos pràctics, amb l'objectiu de consolidar els continguts conceptuals apresos i adquirir experiència.

Destinataris

Gerents de pimes, directors administratius, financers, directors d'exportació, directors comercials, comercials-export i personal administratiu de departaments comercials.

Documentació

Tots els alumnes disposaran d'un dossier individual amb la documentació i casos pràctics que s'utilitzaran al llarg del mateix.

Certificats d’assistència

Els participants que assisteixin de forma continuada a les classes lectives se’ls lliurarà un certificat d'assistència.

Durada

5 hores

Calendari i Horari

A convenir. Recomanat 1-2 sessions
  c/Tarragona, 2 17740 VILAFANT (GIRONA)
Tel.: 635 449 793 Fax: 902 027 162